Särskilda insatsen

För de elever som inte har möjligheten att bo på HVB eller i familjehem på grund av att de är fara för sig själva eller för andra, så har vi särskida insatsen (SI). SI-boende innebär att eleven bor själv med personal dygnet runt. Hur många personal anpassas efter situation och elevens mående. SI-boende är anpassad för elever med starkt utagerande, självskadebeteende, PTSD och psykosliknande tillstånd. Varje SI-boende har ett familjehem, resursboende eller HVB-hem inom organisationen som backar upp och som kan ta emot när eleven är mogen för att normalisera vardagen. Vi strävar alltid efter att tiden i SI-boende skall bli så kort som möjligt.

Vid inskrivning (vi kan hämtar elveven där han befinner sig) samlar vi ihop de eventuella fakta som finns kring eleven. Tiden i boendet inleds med en beteendeanalys för att säkra upp att elevens behov blir tillgodosedda. Läkarundersökning och tre initierande samtal med psykolog görs (tillgång till tolk) då det är möjligt. Om eleven inte har några kläder med sig inhandlas basuppsättning. När nätverk/anhöriga finns arbetar vi med detta om det ligger i uppdraget.

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning under tiden i SI-boende om det är möjligt utifrån elevens mående.

Kontakt med BUP, psykiatri, läkare, uppdragsgivare, godeman eller med myndigheter sköts med hjälp av personal som följer med på alla möten utanför boendet. I de fall eleven mår för dåligt för att lämna boendet, försöker vi i den mån det går få de involverade i ärendet att besöka SI-boendet.

Vid behov erbjuds vak, vilket innebär att personal har konstant övervakning av eleven, även under sömn och toalettbesök.

Dygnet runt står personalen i SI-boendet i kontakt med vår jour med utryckning som kan komma och stärka upp personalgruppen.

Vi har personal som utöver Svenska och Engelska talar ArabiskaPersiskaDari och Tigrinja.

Våra SI-boenden är belägna i Uppsala och Norrtälje.