Resursboende för ensamkommande

Ett resursboende är ett särskilt kvalificerad integrationsfamiljehem. Endast en ungdom i taget bor i ett resursboende, detta för att hålla högsta tänkbara kvalité utifrån ungdomens problematik. (undantag vid syskonplaceringar eller vid specifikt krav från uppdragsgivare). Våra resursboenden erbjuder en bred kultur – och språkkompetens. Vi talar bland annat dari, persiska, arabiska, tigrinja, farsi och somali.  Insatsen skräddarsys utifrån individens behov.

Samtalsstöd och utredning

Vi jobbar i samarbete med traumacenter i olika städer så att alla våra ungdomar ges möjlighet att träffa psykolog/terapeut. Vi anlitar sjuksyster med psykiatrikompetens. Vid behov erbjuder vi psykolog samt neuropsykiatrisk utredning. I de fall det krävs kommer utredande psykolog/neuropsykiatriker till barnets familj och genomför utredningen i hemmamiljön. Alla barn och ungdomar erbjuds möjlighet till läkarundersökning och besök hos tandläkare.

Skola och fritid

Alla våra barn och ungdomar erbjuds att snarast börja skolan. Vi har möjlighet att erbjuda anpassad studiegång, egen assistent i skolan  och hemundervisning vid behov.
I samarbete med det lokala föreningslivet satsar vi på praktisk integration. Våra barn och ungdomar ges möjlighet till strukturerad fritid.

Salutogent förhållningssätt och integration

Vi arbetar strikt salutogent och satsar på att snabbt normalisera vardagen. Vår utgångspunkt är inte att tycka synd om, vår utgångspunkt att se den handlingskraftiga individen som tagit sig över halva världen för att komma till Sverige. En individ som på bästa och snabbaste sätt skall ges möjlighet att lära sig språket och integreras i samhället. Att ges rätten att få göra rätt för sig senare i livet.

Ekonomi

Vi hjälper våra barn och ungdomar att få en sund attityd och syn på pengar. Vi arbetar för att våra barn och ungdomar ska få en förståelse för hur samhället fungerar, vilka krav som ställs och vilka rättigheter som ges, i just den ordningen. Vi har ett teckenekonomiskt motivationssystem som ger våra barn och ungdomar möjlighet att få mellan 150-550kr i veckan beroende på ålder och dagliga aktiviteter (skola/praktik, ADL-träning och aktiv fritid).

Boende

Våra resursboende har god standard. Barnet/ungdomen erbjuds alltid eget rum. Rummet är grundmöblerat. Barnet/ungdomen får sedan tillsammans med familjen och konsultenten kompletteringshandla för att ge rummet en personlig prägel med egna saker som barnet/ungdomen får ta med sig vid utflytt. Om barnet inte har grundläggande uppsättning kläder/de kläder årstiden kräver enligt Migrationsverket rekommendationer så inhandlas detta.