Integrationsfamiljer

Utredda familjehem med högt ställda krav

Våra integrationsfamiljer är utredda, utbildade (eller under utbildning) och har genomgått samma krav (polisregisterkontroll m.m.) som personal som anställs på behandlingshem. Även om integrationsfamiljer är en icke tillståndspliktig verksamhet så agerar vi som att vi vore tillståndspliktiga. Vi ställer de högsta krav på våra integrationsfamiljer. Vi är medlemmar flera organisationer och driver på för att familjehem generellt framöver skall vara tillståndspliktigt för att höja kvalitén.

Konsulentstöd och dygnetrunt jour

Våra integrationsfamiljer är konsultentstödda. Varje familj handleds veckovis och har dygnet runt stöd telefonledes. Utöver våra konsulenter så är våra integrationsfamiljer knutna till HVB hem med lång erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar. I det fall det skulle behövas så erbjuds våra integrationsfamiljer möjlighet till personalstöd som kommer ut till familjen, oavsett tid på dygnet.

Utbildning och dokumentation

Våra familjer ges en ettårig distansutbildning med fysiska träffar fyra gånger om året. Våra integrationsfamiljer ges grundkunskaper i hantering av trauma och PTST samt ART och  MI. Alla våra familjer utbildas i drogtecken och hur man för dokumentation (utifrån IVO:kravställningar). Vi för vi inte journaler, men daganteckningar i ett internetbaserat säkerhetsklassat dokumentationssystem som sedan sammanställs i månadsrapporter. I de fall uppdragsgivare önskar tätare skriftliga rapporter så går det bra.