Om oss

Integrationsboende tar emot ensamkommande barn och ungdomar. Placering sker hos utbildade och utredda familjer och har genomgått samma krav som personal som anställs på behandlingshem.

  • Vi har möjlighet att ta emot omgående och även hämta vid behov. Vi har 15-års erfarenhet av ensamkommande.
  • Vi har inriktat oss på ensamkommande med särskilda behov (psykosocial problematik) men har även ”vanliga” platser.

Vi har flera kategorier av boende:

  1. Integrationsfamiljer.
  2. Resursboende (behandlingsfamilj med extra resurser).
  3. Stödboende/halvvägshus. Ej tillståndspliktig verksamhet för ensamkommande ungdomar som kan bo utan större stöd.
  4. Träningslägenheter med stöd och tillsyn.
  5. HVB.
  6. Särskilda insatsen. Ensamboende för extremt krävande elever som inte kan bo med andra ungdomar på grund av utagerande/hot/kriminalitet och eller psykiatrisk problematik.
  7. Skyddsboende. Boende för personer utsatta för hedersproblematik/hot. Samarbete med Svenska kvinnofridsprogrammet.

Vi ombesörjer alltid hämtning av den som skall placeras!

Vi har placeringsgaranti som innebär att vi inte ger upp på våra placeringar, utan garanterar en lösning inom organisationen vid problem.